Antenniasennukset
TV, radio, 4G / LTE
Uudiskohteet, vikakorjaukset, suunnittelu

Maanmittaus
Merkintämittaus, kartoitusmittaus
Vaaitus, rakennusmittaus
Tonttikartta
Massalaskenta
Tarkemittaus
3D-mallinnus

Lupahakemuksien valmistelu ja laadinta
Ympäristölupa
Maa-ainesten ottosuunnitelma, kartat

Rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvät tukitoiminnot
(Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät kiviainekset, betonikiviainekset jne.)
Valmistelu- ja selvitystyö
Yhteydet sertifiointilaitoksiin sekä testauslaboratoriohin
Laadunvalvonnan koordinointi
Laatukäsikirjojen sekä menettelytapaohjeiden suunnitelu ja laadinta

(C) Suunnittelu- ja konsulttipalveluja Centimen Oy 2016
Puh. 0400 231 392

Y-tunnus 1020401-5
ALV-numero / VAT-number : FI10204015

Päivitetty 3.12.2016